Chính quyền điện tử

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào


Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000196381

Hôm nay: 113
Tháng này: 1331
Năm này: 20927

Chi tiết tin

A+ | A | A-

Bình Hải tổ chức Học tập Nghị quyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 12/4/2024, Đảng ủy xã Bình Hải tổ chức Hội nghị học tập bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh,văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     

Quang cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bùi Thắng Lợi – Phó trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên Huyện ủy giới thiệu về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

      Đồng chí đã triển khai những nội dung cốt lõi của bài viết, ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua. Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng, phát triển của nước ta và sự phát triển của tỉnh Quảng Nam, nhất là sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

      Việc tổ chức Hội nghị nhằm góp phần khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc Việt Nam anh hùng. Qua đó, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tác giả: CTV: Nguyễn Thị Vân - Văn phòng Đảng ủy xã

Các tin cũ hơn: